Hirotonire pastor – Alin Cătinean

În data de 1 august 2020 în condiții de pandemie pe teritoriul Conferinței Transilvania de Sud au fost organizat încă un serviciu divin de hirotonire. De la ora 18:00, la Centrul Educațional Adventist din Stupini pastorul Cătinean Alin a fost hirotonit.

Din partea Uniunii de Conferințe au fost prezenți din nou pastorii Neațu Aurel – președinte și Marius Andrei – director Asociația pastorală și Director al Departamentului de Familie, iar din partea Conferinței Transilvania de Sud pastorii Ban Gabriel – președinte, Tamási Károly – secretar executiv, Vlad Bogdan – trezorier, Toma Daniel – Director de Tineret, Veress József – Director Școala de Sabat / Lucrare Personală, Cătinean Petrică – Director de Comunicare și alți pastori.

Dumnezeu să-l întărească și să-l binecuvânteze pe pastorul Alin Cătinean împreună cu familia lui!

Articol: Tamási Károly

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.