Contact

Conferinta Transilvania de Sud

Locatie

Adresa: Str. Predeal, nr. 120, Târgu Mureș, Cod poștal 540494

Conturi bancare:

RAIFFEISEN BANK:

BANCA COMERCIALA ROMANA:

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.