Înființarea Bisericii Adventiste Speranța – Mureș

În data de 26 februarie 2022, a avut loc înființarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Speranța – Mureș.

Alături de pastorul local, Horea Tămășan, administrația Conferinței reprezentată prin Ban Gabriel, președinte, Nădășan Iacob, trezorier, și Tamási Károly, secretar, a fost prezentă și a condus acest eveniment.

Programul a cuprins momente frumoase de închinare prin cântare, rugăciuni, cuvânt biblic, urmat apoi de lucrările administrative.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.