Articole, Series

Taine din Scripturi | Cum se manifestă vorbirea în limbi? | E31

Cine sunt adventiștii? | E40 – Taine din Scripturi

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.