prelegere ted wilson

18.02.2024

Redeșteptare și Reformă – Ps Ted Wilson

În timp ce Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea sărbătorește …