Pastor Valdenz

Tîrgu Mureș 13 -23 mai, 2019

Pentru aproximativ o săptămână, în Tîrgu Mureș au fost amplasate standuri de carte, care au oferit posibilitatea tîrgumureșenilor de a se informa dar și de a achiziționa cărți despre sănătate, despre alimentație, dar și de spiritualitate. În cadrul aceluiași proiect, cei care au dorit, au putut să beneficieze și de teste gratuite, sau chiar să aibă parte de surprize care au constat în cărți oferite, gratuit.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.