Evanghelia din fapte

A fi creștin nu presupune doar a te ruga și a cunoaște Scriptura. Pentru o mână de oameni, Evanghelia a înseamnat și înseamnă mai mult de-atât! Credința și religia completă înseamnă să faci binele din toată inima ta, dar și cu mâinile tale!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.