E timpul! Fii unu din cei 7000

Anul misionar 2017 – 2018

Din Scripturi, orice creștin sincer, va înțelege că pe lângă multe alte îndatoriri și preocupări, una se evidențiază și este motivată de o recunoștință aleasă și profundă față de Creatorul lui, aceea de a face cunoscut și semenilor lui adevăratele valori ale vieții. FII ȘI TU unul din ei, unul din cei 7.000, care se vor implica în acest proiect misionar.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.