Atelier Omiletic

ATELIER OMILETIC

Timp de trei zile, 17 – 19 ianuarie 2020, la Centrul de Tineret al Conferinței Transilvania de Sud din localitatea Zimți, jud. Mureș, participanții, adică lideri a mai multor biserici de pe teritoriul Conferinței, au avut posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele în domeniul comunicării și a artei predicării.

Pastorul Lucian Cristescu, invitatul special al întâlnirii, a susținut nouă seminare în fața celor peste șaizeci de participanți, despre modul în care putem dezvolta capacitatea de a comunica / predica eficient din Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură.

În cadrul acestor sesiuni, liderii prezenți au avut posibilitatea și de a adresa nenumărate întrebări invitatului din domeniile prezentate. De asemenea s-au oferit și materiale ajutătoare care să sprijine și în viitor, informațiile prezentate pe durata celor trei zile. Reacțiile participanților au fost pozitive, așteptând ca o nouă ocazie de acest fel să fie programată în viitorul apropiat.

Evenimentul a fost organizat de către Conferința Transilvania Sud.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.