Pastori

Vajda Csaba

Pastor

Biserici

GORNEȘTI

Adresa: Gornești, nr. 152, MS, 547280

ACĂȚARI

Adresa: Acățari, nr. 57, MS, 547005

CRĂCIUNEȘTI

Adresa: Crăciunești, nr. 284, MS, 547175

TÂRGU MUREȘ B

Adresa: Tg. Mureș, str. Remetea nr. 33, MS, 540264

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.