Pastori

Szász-Cserei Géza

Pastor

Biserici

BARAOLT

str. Kossuth Lajos, nr. 125, cod 525100, jud. Covasna

SFÂNTU GHEORGHE B

Adresa: Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 5, CV, 520008

ORMENIȘ (grupă)

Adresa: Ormeniș, str. Principală nr. 422, BV, 547676

APAȚA (grupă)

Adresa: Apața, str. Gării nr. 124, BV, 507005

TĂRLUNGENI

Adresa: Tărlungeni, str. 23 August nr. 330, BV, 507220

PURCĂRENI

Adresa: Purcăreni, str. Principală nr. 9A, BV, 507222

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.