Pastori

Mihanoș Claudiu

Pastor

Biserici

BOIU

Adresa: Boiu, nr. 33, MS, 547027

ALBEȘTI

Adresa: Albești, str. Lungă, nr. 38, MS, 547025

SIGHIȘOARA

Adresa: Sighișoara, str. Libertății nr. 30, MS, 545400

MEȘENDORF (grupă)

Adresa: Meșendorf, nr. 41, BV, 507037

BUNEȘTI

Adresa: Bunești, nr. 114, BV, 507035

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.