Pastori

Lucaciu Edmond

Pastor

Biserici

TELEAC

Adresa: Teleac, nr. 57, MS, 547289

TÂRGU MUREȘ D

Adresa: Tg. Mureș, str. Predeal nr. 120, MS, 540494

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.