Pastori

Istrate Adrian

Pastor

Biserici

VLĂDENI

Adresa: Vlădeni, str. Mare nr. 249, BV, 507061

ȘINCA VECHE (grupă)

Adresa: Șinca Veche, str. Dispensarului nr. 39, BV, 507206

PERȘANI

Adresa: Perșani, nr. 67, BV, 527203

DUMBRĂVIȚA

Adresa: Dumbrăvița, str. Mare nr. 798, BV, 507060

CODLEA

Adresa: Codlea, str. Laterală nr. 37, BV, 505100

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.