Pastori

Ganea Irinel

Pastor

Biserici

VAD

Adresa: Vad, str. Principală nr. 126, BV, 507197

TICUȘU VECHI

Adresa: Ticușu Vechi, nr. 75, BV, 507232

TICUȘU NOU

Adresa: Ticușu Nou, nr. 50, BV, 507054

SEBEȘ

Adresa: Sebeș, str. Principală nr. 30, BV, 507094

GURA VĂII (grupă)

Adresa: Gura Văii, str. Principală nr. 30, BV, 507094

DEJANI

Adresa: Dejani, nr. 59, BV, 507182

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.