Pastori

Ferencz Zorgel Botond

Pastor stagiar

Biserici

ORMENIȘ (grupă)

Adresa: Ormeniș, str. Principală nr. 422, BV, 547676

APAȚA (grupă)

Adresa: Apața, str. Gării nr. 124, BV, 507005

TĂRLUNGENI

Adresa: Tărlungeni, str. 23 August nr. 330, BV, 507220

PURCĂRENI

Adresa: Purcăreni, str. Principală nr. 9A, BV, 507222

BRAȘOV SION

Adresa: Brașov, str. Mihai Viteazu nr. 81, BV, 500187

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.