Pastori

Cristea Eduard

Pastor

Biserici

SĂCALU DE PĂDURE (grupă)

Adresa: Săcalu de Pădure, nr. 187, MS, 547133

LARGA

Adresa: Larga, nr. 16, MS, 547302

DEDRAD

Adresa: Dedrad, nr. 353 A, MS, 547086

BATOȘ

Adresa: Batoș, nr. 444, MS, 547085

APALINA

Adresa: Apalina, str. Cimitirului nr. 49, MS, 545301

REGHIN C

Adresa: Reghin, str. Card. A. Todea nr. 21, MS, 545300

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.