Pastori

Borz Vasile

Pastor

Biserici

ȘOMARTIN

Adresa: Șomartin, nr. 291, SB, 557067

ARPAȘU DE SUS

Adresa: Arpașu de Sus, nr. 151, SB, 557016

NOUL ROMÂN

Adresa: Nou Român, nr. 165, SB, 557017

VICTORIA

Adresa: Victoria, str. Podragul nr. 2A, BV, 505700

LISA

Adresa: Lisa, nr. 316, BV, 507115

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.