Pastori

Bíró Szilárd

Pastor asistent

Biserici

ZAU DE CÂMPIE (grupă)

Adresa: Zau de Câmpie, str. Bujorilor nr. 7, MS, 547660

SĂRMĂȘEL GARĂ

Adresa: Sărmășel Gară, str. Trandafirilor nr. 44, MS, 547521

BALDA

Adresa: Balda, str. Fântânilor nr. 3, MS, 547516

SILIVAȘU DE CÂMPIE

Adresa: Silivașu de Câmpie, str. Principală nr. 34, BN, 427270

SĂRMAȘU

Adresa: Sărmașu, str. Sondelor nr. 7, MS, 547515

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.