Pastori

Bíró András

Pastor

Biserici

Bolintineni

Adresa: Nr. 76 A

TORBA

Adresa: Torba, nr. 133, MS, 547396

SÂNGEORGIU DE PĂDURE

Adresa: Sângeorgiu de Pădure, str. Garoafei, nr. 1 A, MS, 547535

MĂGHERANI

Adresa: Măgherani, str. Principală nr. 84, MS, 547385

MIERCUREA NIRAJULUI

Adresa: Miercurea Nirajului, str. Petőfi Sándor, nr. 20, 547410

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.