Pastori

Agape Flavius

Pastor

Biserici

VALEA MARE (grupă)

Adresa: Valea Mare, str. Mioriței nr. 301, CV, 527170

HĂGHIG

Adresa: Hăghig, str. Fermei nr. 6, CV, 527100

VÂLCELE

Adresa: Vâlcele, nr. 256, CV, 527175

SFÂNTU GHEORGHE A

Adresa: Sf. Gheorghe, str. Körösi Csoma Sándor nr. 10, CV, 520009

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.