Conferință Științifică Internațională

În zilele de 14 – 15 noiembrie 2018 s-a desfășurat la București a VI-a ediție a  Conferinței științifice internaționale iniţiată de către Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Parlamentul României – Comisia Juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților. 

Întrucât anul 2018 este un an aniversar pentru România, tema acestei ediții a fost: „Ideea unității naționale, libertatea de conștiință și principiile societății democratice".

Ediția din acest an a fost specială întrucât anul 2018 are o conotație istorică pentru România. Contribuția rectorilor, profesorilor universitari din domeniul juridic, academic, economic și religios alături de parlamentari, miniștiri și alte oficialități publice și religioase la desfășurarea sesiunii a fost pe măsura evenimentului dedicat Centenarului. Fiecare dintre participanți a susținut fără echivoc faptul că unitatea națională a României nu se poate realiza fără valorile democratice și fără libertatea religioasă și de conștiință.

Foto: Departamentul Libertate Religioasă & Comunicare Uniunea Română

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.