Întâlnirea Gaborilor

Întâlnirea Gaborilor

Borzont, 21 august 2021

Proiect al Departamentului Grupuri Etnice / Conferința Transilvania Sud

Director Departament, pastor Szabó László – Csaba

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.