Alin și Corina pe noul drum

După un accident de mașină … cursul vieții lui Alin și Corina, le-a fost schimbat. Astăzi sunt o familie nouă, cu un drum pentru viață nou și fericire aparte…

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.