”Alerg pentru mama”

Crosul “Alerg pentru mama” din Târgu-Mureș a atras sute de persoane! Violența în familie există! Peste tot, indiferent de religie, venituri sau educație. Mai vizibilă sau mai ascunsă. Este important să rămânem mereu {ÎMPREUNĂ} în respingerea ei ca normalitate. Și pentru că, de cele mai multe ori, mama rămâne prinsă între nesiguranța copiilor și suportarea violenței, sacrificiul îl plătește în tăcere. Prin crosul caritabil “Alerg pentru mama” victimele violenței în familie sunt sprijinite să se reintegreze în societate prin proiectul „Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei în Familie – Casa ADRA”. Aici sunt asigurate servicii complexe specializate, respectiv: adăpost, tichete sociale, produse de igienă și curățenie, consiliere psihologică, consiliere socială, asistență medicală de urgență, rechizite, decontare transport, articole de îmbrăcăminte.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.