Festival Coral

Locul: Biserica Creștină Adventistă – Brașov “Betel”

Data desfășurării: 15 iunie 2019, ora 9

Coordonator: Gabriel Dumitrescu

Invitați: Sebastian Cazan, Vasile Cazan, Eliseda Dumitru, Nicușor Gheorghiță, Roberta Greavu, Adalbert Orban.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.