Spiritul Profetic

Spiritul Profetic ne ajută în studierea şi înţelegerea Bibliei şi ne ghidează cu sfaturi concrete în viaţa cotidiană.

Tragedia Veacurilor cap. 14 (audio)

Despre Departamentul Spiritul Profetic

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.