Educație

Departamentul Educație este responsabil de coordonarea și promovarea programului educațional adventist prin oferirea suportului necesar instituțiilor de învățământ ale bisericii de pe teritoriul Conferinței Transilvania de Sud.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.