Articole, Comunicare

Comunicând ceea ce simțim, prin cuvinte, cu emoție și motivație aparte, putem inspira și trezi trăiri intense în interlocutori.

Convoi umanitar Ucraina 3

Ajutând {ÎMPREUNĂ} – UPDATE IMPORTANT

Fără casă… înainte de iarnă

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.