Articole, Comunicare, Evenimente

Comunicând ceea ce simțim, prin cuvinte, cu emoție și motivație aparte, putem inspira și trezi trăiri intense în interlocutori.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.