Articole, Series

Căsătoria și Familia [Ce intenționează Dumnezeu ca acestea să fie?] – Pastorul Ted Wilson

Comportamentul creștin [Cum vrea Dumnezeu să trăim viața?] Pastorul Ted Wilson

Taine din Scripturi – Ediția 73

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.