Pastori

GREBENIȘU DE CÂMPIE

Adresa: Grebenișu de Câmpie, str. Principală nr. 123 A, MS, 547290

Biserici

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.