Întâlnirea slujbașilor

Reportajul întâlnirii slujbașilor de la Târgu Mureș pe 22 septembrie, cu intervențiile laicilor, a invitatului special, și administratori ai Conferinței Transilvania de Sud. Filmare & editare: Cătinean Petrică

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.