Sărbătoarea recoltei – Toaca 2017

Pe lângă momentele de recunoștință, majoritatea lucrurilor aduse la acest program, au fost trimise la cei nevoiași, astfel încât bucuria să nu fie doar a membrilor prezenți cât și a celor care au nevoie de ele.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.