Daruri și slujbe spirituale – Ce spune Biblia?

20.02.2024

Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi un dar special, un talent, pe care dorește să-l dezvoltăm și să-l folosim pentru cinstea și gloria Sa. Am fost binecuvântați cu un dar spiritual special pe care îl putem folosi pentru a-i aduce pe alții la El. Săptămâna aceasta, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial, Ted N.C Wilson și soția sa Nancy vorbesc despre Doctrina fundamentală #17: Darurile și slujbele spirituale