Mântuirea – Cum o putem avea?

20.02.2024

Numai prin Hristos putem experimenta mântuirea. Noi nu putem face nimic. Trebuie să acceptăm harul Său. Iubirea Lui. Mântuirea Lui. El o dă fără plată și nu dorește altceva decât să o experimentăm. Săptămâna aceasta, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial, Ted N.C. Wilson vorbește despre Doctrina fundamentală numărul 10: Experiența Mântuirii.