Versailles

Tabara de Omiletica – Versailles

Tabăra de Omiletică – Conferința Transilvania Sud
Prezintă: Gloria Hannelore Mihai și Emina Tudor

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.