Tinerii {ÎMPREUNĂ} în Săptămâna de Rugăciune a Tinerilor Adventiști

Tinerii {ÎMPREUNĂ} în Săptămâna de Rugăciune a Tinerilor Adventiști

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.