Tabăra micilor predicatori

Tabăra micilor predicatori s-a desfășurat pe 2 – 5 aprilie 2018, în localitatea Zimți, județul Mureș. În această tabără, cei mici au fost implicați în activități care i-au provocat să privească spre noi oportunități de dezvoltare în ceea ce privește expunerea anumitor subiecte în public. Momentele de recreere și joacă, nu au lipsit din această tabără pe lângă multele activități pregătite de organizatori.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.