Tabăra micilor predicatori

Tabăra micilor predicatori

Departamentul de Tineret al Conferinței Transilvania de Sud, a organizat în perioada 29 aprilie – 2 mai, Tabăra micilor predicatori. Șaizeci și cinci de copii s-au putut bucura în prezența a șapte mentori, de cursuri de omiletică, devoționale, jocuri de cunoaștere, activități de teambuilding și multe alte surprize.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.