Tabăra Explo – zona Mureș

Amintiri din Tabăra Explo zona Mureș

Perioada, 1 – 3 februarie, Centrul de Tineret al Conferinței Transilvania Sud, Zimți, Județul Mureș

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.