Tabăra Explo – Noe

Tabăra Explo – Noe

S-a desfășurat în 1 – 3 februarie, Zimți, Județul Mureș

© Petrule Norbert

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.