Tabăra Eticheta I / 2019

În perioada 24 – 28 iunie, s-a desfășurat pentru al doilea an consecutiv proiectul și prima tabără Eticheta pentru anul 2019. Ca și în anul 2018, au participat elevi și cadre didactice din școli diferite. În materialul următor puteți urmări intervențile participanților și momente din timpul tabere. Următoarea tabără va avea loc în perioada 19 – 23 august 2019.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.