Tabăra Eticheta I / 2019 (foto)

Tabăra Eticheta, organizată de Departamentul de Tineret al Conferinței Transilvania Sud în perioada 24 – 28 iunie. Elevi participanți de la Școlile Gimnaziale Toaca județul Mureș și Cristian județul Brașov, alături de cadrele lor didactice și mentorii taberei.

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.