Tabăra de Omiletică (foto)

Tabăra de Omiletică, în plină desfășurare (4 – 7 februarie) Zimți / Lăpușna.

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.