Reflecții la sfârșit de an

Tinerii comunități Hodac, au adus în fața membrilor bisericii gânduri de sfârșit de an, printr-un program muzical.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.