Promo – Tabăra de Omiletică

Data limită pentru înscrieri: 31 ianuarie
Informații: 0749 105 770

Locația: ZIMȚI/Lăpușna

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.