Promo Congresul Tinerilor – Ted Wilson

Târgu Mureș 2016

Ted Wilson – președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Mesaj adresat tinerilor la Congres – Ted Wilson

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.