Proiectul: Zi de bine

Exploratorii grupelor din Ibănești și Hodac, au vizitat mai multe familii, s-a cântat, s-au făcut rugăciuni, oamenii s-au bucurat!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.