Pentru că El vine…

Videoclip realizat pentru Festivalul Național al Companionilor care a avut loc la Stupini pe 16 – 17 noiembrie 2018, de grupa Companionilor din Toaca, având ca motto: Pentru că El vine… aștept, visez, mă bucur!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.