Momente – Festivalul Companionilor

Câteva momente surprinse la Festivalul Companionilor cu tema: Jesus like&share, desfășurat pe 16 martie la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Tîrgu Mureș ‘‘C‘‘.

Videoclip realizat de Edi Frandeș

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.